Wagi

Waga do paczek - Waga stołowa - Waga podłogowa Limit LPW-2

Waga do paczek - Waga stołowa - Waga podłogowa Limit LPW-2

brutto: 2 702,31 zł
(netto: 2 197,00 zł)
Do koszyka
Waga do paczek - waga stołowa Limit

Waga do paczek - waga stołowa Limit

brutto: 1 233,95 zł
(netto: 1 003,21 zł)
Waga do paczek LE3-150 Limit

Waga do paczek LE3-150 Limit

brutto: 1 778,51 zł
(netto: 1 445,94 zł)
Waga do paczek Limit LE2-150

Waga do paczek Limit LE2-150

brutto: 1 227,04 zł
(netto: 997,59 zł)
Waga do paczek Limit LE2-30

Waga do paczek Limit LE2-30

brutto: 1 227,04 zł
(netto: 997,59 zł)
Waga do paczek Limit LE2-60

Waga do paczek Limit LE2-60

brutto: 1 227,04 zł
(netto: 997,59 zł)
Waga do paczek Limit LE4-300

Waga do paczek Limit LE4-300

brutto: 2 743,64 zł
(netto: 2 230,60 zł)
Waga osobowa LEP-300 Limit

Waga osobowa LEP-300 Limit

brutto: 1 999,17 zł
(netto: 1 625,34 zł)